 Llicències anuals:

Import de la Llicència ...................................................70,00 €

 

 

 Llicències Temporals:

Import de la Llicència ................................................. 7,00 €

 

 

 Llicències Tècniques:

Import de la llicència tècnica....................................... 25,00 €