TIRADA MERCAT DEL RAM 2020

CAMPS OCUPATS

 

Dia 3  de Abril: Muntatge instal·lacions. Camp de 100 m.

Dia 4 de Abril: Tirada de competició. Camps de 50 i 100m.

Dia 5 de Abril: Tirada de competició. Camp de 100m.

 

 

CAMPOS OCUPADOS

 

Dia 3  de Abril : Montage instalaciones. Campo de 100 m.

Dia 4 de Abril : Tirada de competición. Campos de 50 i 100m.

Dia 5 de Abril : Tirada de competición. Campo de 100m.