Acta de nomenament de la junta electoral:

Pàgina 1

Pàgina 2