És una modalitat d’arma curta amb característiques diferents a la resta de modalitats de precisió. Es caracteritza, sobretot, pel fet que el tirador ha de desplaçar-se amb l’arma per fer uns exercicis variats en el seu disseny, tipus de blanc i distància (de 2 a 50 metres). Les competicions d’IPSC son d’estil lliure i presenten diferents graus de dificultat. L’objectiu és fer el recorregut en el mínim de temps i amb la màxima punteria.

La dimensió mínima de la beina dels cartutxos per a armes curtes és de 9x19mm. El diàmetre mínim del projectil és de 9 mm (.354 polzades).

 

Els tipus de mires identificats per IPSC són:

I.   Mires obertes: dispositius de punteria que no fan servir circuits electrònics ni lents. 

II. Mires òptiques o electròniques: dispositius de punteria que fan servir circuits electrònics lents.

 

Es presenta en diverses divisions:

 

OPEN

Es fan servir pistoles en les que es permeten una sèrie de modificacions que fan d’aquesta divisió la més popular.

 

STANDARD

Les pistoles han de ser de sèrie i complir unes mesures específiques, i no es permeten mires òptiques.

 

 

PRODUCCIÓ

Les armes son de doble acció i totalment de fàbrica, i no es permet cap modificació.

 

CLÀSSICA

Les armes son similars a les de la divisió "Stàndard" però només es permeten carregadors d’una filera.