Aquestes modalitats, prèvia acceptació del Consejo Superior de Deportes el febrer de 1996, va ser incorporada per la Real Federación Española de Tiro Olímpico (RFEDETO) en les seves activitats esportives amb el nom d’Alta Precisió (Bench Rest). És una modalitat de precisió amb arma llarga, en la qual es dispara assegut, amb l’arma recolzada en elements especials, i en la major part de variants l’arma porta visor telescòpic.

CARRABINA BR–50

Distància: 50 metres.

Categories: Open i Stock.

1.          Stock: totes les Carrabines de calibre .22 de percussió anular que es presentin sense modificacions, tal i com surten de fàbrica i que disposin de un mecanisme de dispar segur accionat manual i mecànicament, i que els eu pes, incloses montura i visor, no excedeixi els 3.850gr. Han d’haver-se’n fabricat al menys 1.000 unitats. Només es permet afinar el disparador i afegir-hi montures i el visor.

2.        Open: totes aquelles que no compleixin els condicionants de Stock.

 • Arma: Carrabina lliure .22LR de percussió anular, tant de forrellat com semiautomàtiques.
 • Recolzaments: Las carrabines hauran de disparar recolzades en saquets plens de sorra que espluguin adaptar al contorn de la carrabina, però que no tinguin configurada la seva forma; se’n pot utilitzar un davant i un darrera.
 • Trets: Cinc sèries de cinc trets. La classificació final es realitza per la mesura de les agrupacions.
 • Durada: Cada sèrie ha de fer-se en un temps màxim de 7 minuts, excepte la primera sèrie que disposarà de 10 minuts.

 

VARMINT LLEUGER O PESAT

 • Es poden fer servir diversos calibres.
 • Arma: Son rifles fabricats expressament per aquesta modalitat i no poden excedir de 4’76Kg. en ‘lleuger’ i de  6’12 en ‘pesat’.
 • Es fa servir un visor sense limitació d’augments. El rifle es situa en una taula o banc des del qual es dispara
 • Trets: 5 sèries  de competició de 5 trets cada una en cinc blancs diferents. 
 • Distància: a 100 ó 200 metres depenent de la proba. La classificació final es fa mesurant la mida de les agrupacions.

 

RIFLE DE MIRES OBERTES

 • Arma: es fan servir armes de producció amb elements de punteria convencionals. El rifle es situa en una taula des del qual es realitzen els trets.
 • Trets: 5 sèries de 5 trets cadascuna en cinc blancs diferents.
 • Distància: a 100 metres. La classificació final es fa mesurant la mida de les agrupacions.

 

  

RIFLE DE CACERA

 • En ‘Open’ entren tots els rifles fabricats especialment para tir i aquells en els quals s’hagin realitzat modificacions, mentre que en ‘Stock’  es fan servir rifles amb allotjament de munició y dels quals se’n fabriquin més de 500 unitats a l’any.

 • Es fa servir un visor amb una limitació de 6 augments. El rifle es situa en una taula o banc des del qual es realitzen els trets.